ฝากลูกชายให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ด้วย

  ผมนายประเสริฐ  นุนาบี  นักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาวิชาชีพครู  รุ่น 4โครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการ  ในปีการศึกษานี้ (2550) ลูกชายของผมชื่อนายชาคริต  นุนาบี  ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา  ในภาคเรียนนี้กำลังเรียนวิชาที่ท่านอาจารย์สอนอยู่  แล้วได้กลับมาคุยให้ผมฟัง  ถามว่ารู้จักท่านอาจารย์ไหม  และบอกว่าท่านอาจารย์เก่งมากๆ  ในทุกๆ  เรื่อง  ก็ขอฝากให้ท่านอาจารย์ช่วยดูแลให้ด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ
คำตอบ
not yet answered

เรียน อ.ประเสริฐ
      ด้วยความยินดีครับ