จะสาวไปทำไม

เรื่องสาวๆ เป็นเรื่องดี เรื่องสาวเรื่องคนพช. ที่ดีๆ บอกกันมั่งดิ๊
คำตอบ

     คำว่า "สาว" ที่ว่าเป็นคำกริยา หมายถึงการสืบค้นเรื่องราว สาวเรื่องคนพช.จึงหมายรวมถึงการนำความรู้ที่มีอยู่มาแลกเปลี่ยนกันในแวดวงของคน พช.

sunit homeglin

 

ความสาวกับไม่สาวต่างกันอย่างไรตอบด้วยจ้า