อยากทราบ

อยากทราบว่าการวิจัยและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้มีแนงทางอย่างไรเนื่องจากผมรับผิดชอบกลุ่มงานสื่ออยู่ครับ
คำตอบ