การพัฒนาสื่อการเรียนรู้

อยากให้อาจารย์แนะนำเรื่องการทำ e-book หน่อยค่ะ เพราะดิฉันทำแล้วมีปัญหา คือแต่ละหน้าจะcoppy ภาพถ่ายมาใส่ทุกหน้า  พอถึงหน้า29  เครื่องก็หยุดนิ่งยืดไม่ทำงานเลย  จะแก้ไขอย่างไรดีคะ
คำตอบ
ผมไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ทำ e-book ด้วยโปรแกรมอะไร  แต่ตอบกว้างๆ ว่าอาจารย์ควรทำแต่ละตอนให้เล็กลง แล้วให้แต่ละตอนเชื่อมโยงกัน  ที่สำคัญภาพแต่ละภาพที่นำมาใส่ต้องย่อให้เล็กลงก่อนที่จะนำมา insert ในโปรแกรมของอาจารย์ เพราะถ้านำมาใส่แล้วค่อยย่อภาพในโปรแกรมจะกินเนื้อที่มาก ทำให้เกิดผลเสีย ๒ ประการคือ ๑ โหลดช้า ๒ กินเนื้อที่เก็บข้อมูล มาก  (การย่อใช้ ACDsee ก็ได้ลองดูที่ เมนู resize image ในเมนู Tool ครับ