ครูใต้สนใจ

ผมมีครู นมท.สงขลา สนใจที่จะสร้างบทเรียนสุขศึกษาอยู่ จะให้เขาคิดค่ออาจารย์นะครับ...ขอบคุณที่ให้ความรู้พวกเรา
คำตอบ
ได้ครับ  แต่เอกสารที่ทำไว้ก็จะช่วยได้มากพอสมควร ยังมีเอกสารที่เผยแพร่ในเว็บไซต์อีกมาก ที่ขาด feedback เดิมผมไม่สนใจใช้ blog เนื่องจากไม่เห็นประโยชน์  วันนี้ดีใจที่มีผู้สนใจมาก ทำให้งานของผมมีประโยชน์ต่อวงการศึกษาอีกมาก เกิดพลังใจที่จะทำงานต่อครับพี่วีระพันธ์