วางแผนนำ km ไปใช้

เราจะขยายผลการนำ km ไปใช้ให้ ศน. เมื่อไรดีจ๊ะ
คำตอบ

น่าจะเป็นเดือนกรกฎาคม นี้เลยดีหรือไม่  โดยประยุกต์เอาเรื่องการพัฒนาคุณภาพประกันการศึกษาของโรงเรียน เป็นหัวปลา ดีไหม