แฟ้มสะสมผลงาน

อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยคะ  ที่อาจารย์เข้าไปแสดงข้อคิดเห็นว่า"นักศึกษาช่วยอาจารย์ทำให้การบันทึกบลอกเป็นแฟ้มสะสมงานหน่อยได้ใหมละครับ"  คืออยากลองทำเป็นกิจจะลักษณะที่ดีคะ  จะลองทำคะ  แล้วจะทำออกมาลักษณะไหนคะ
คำตอบ

บลอกเป็นแฟ้มสะสมงานอิเลคทรอนิกส์  ตือใช้สะสมผลงานได้ทั้งหมดตามที่บันทึก บลอกจัดเก็บได้ทั้งข้อความภาพเสียง ที่สำคัญมี ข้อคิดเห็น

ถ้ามีบันทึกเรื่องใดน่าสนใจ คนอื่นจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ ทั้งสิ่งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สิ่งที่ถูกและที่ไม่ถูก คล้ายกับการตั้งกระทู้ แล้วมีคนเข้ามาไขกระทู้ ถ้ามีหัวข้อกระทู้และมีข้อคิดเห็นต่อเนื่องไปยาวมากๆ คนที่อ่านดรื่องราวทั้งหมดจะได้ความรู้ในเรื่องนั้นอย่างสมบูรณ์

หรืออาจเทียบได้กับเราไปฟังอภิปราย มีผู้นำเสนอ มีผู้อื่นแสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผู้ฟังก็จะได้ข้อสรุปและแนวคิดทุกๆด้าน

แต่บลอกทำได้มากกว่าการอภิปราย เราต้องช่วยกันเขียนกระทู้และแสดงข้อคิดเห็น

อจ.กฤษดา

 

วิธีการทำแฟ้มควรทำอย่างไรบ้างคะ แล้วต้องมีราบละเอียดอย่างไรบ้างคะ