เขียนอะไรไม่เข้าใจ..โปรดอธิบาย

ท่านมาเขียนอะไรในบันทึกของครูอ้อยคะ  ที่นี่  โปรดอธิบาย...

คำตอบ