ขอคำแนะนำเกี่ยวกับ Positive thinging

นิภาพร

อยากทราบค่ะว่า คืออะไร และจะสร้างให้เกิดขึ้นให้อย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้นได้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ