ขอเป็นกำลังใจ

Mootuy

 

25 ปีสำหรับการทำงานด้านยาเสพติด..ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆเลยนะคะ..อยากให้คุณเล่าถึงการทำงานช่วยเหลือคนติดยาให้ฟังบ้างค่ะ

คำตอบ

ขอโทษคุณMootuy ที่ตอบจดหมายช้า กำลังศึกษาขั้นตอนระบบการใช้เวปใช้อยู่

 การทำงานด้านยาเสพติดอาศัยใจรัก เสียสละทุ่มเท อยากช่วยคนจริงๆ อยากช่วยพวกเขาให้พ้นภัยทั้งครอบครัว ให้มีความสุข และที่สำคัญ ต้องไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

แค่นี้ก็อยู่ได้แล้วค่ะ (^o^)

ขอเป็นกำลังใจให้คุณเช่นกันค่ะ

วันเพ็ญ / Wanpen

ขอโทษคุณMootuy ที่ตอบจดหมายช้า กำลังศึกษาขั้นตอนระบบการใช้เวปใช้อยู่

 การทำงานด้านยาเสพติดอาศัยใจรัก เสียสละทุ่มเท อยากช่วยคนจริงๆ อยากช่วยพวกเขาให้พ้นภัยทั้งครอบครัว ให้มีความสุข และที่สำคัญ ต้องไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

แค่นี้ก็อยู่ได้แล้วค่ะ (^o^)

ขอเป็นกำลังใจให้คุณเช่นกันค่ะ

/(^o^)=o  o=(^o^)/

วันเพ็ญ / Wanpen

Therapeutic Community Model ( TC) คือชุมชนจำลองที่มีผู้อาศัยมีปัญหาคล้ายๆกันมาอยู่ร่วมกันดูแลปกครองกันเอง นับถือรุ่นพี่ รุ่นน้อง ปกครองแบบประชาธิปไตยมีอุดมการณ์ ปรัชญาร่วมกัน และ เป็นหัวใจของบ้าน 

          รูปแบบTC ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นวิธีที่ดีสามารถช่วยให้สมาชิกที่มีปัญหาติดยา เลิกได้ มีชีวิตใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข