ขอทราบแนวทางการรวบรวมข้อมูล / ตัวอย่างเครื่องมือประเมินภายในระดับขั้นพื้นฐาน

เรียน   QM-KKU 

      ผมสนใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงอยากทราบแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศ  ว่ามีวิธีดำเนินการอย่างไร และมีเครื่องมืออะไรบ้างเพื่อใช้รวบรวมข้อมูล  ขอบคุณครับ

                                              วิชัย

คำตอบ