แนวการวิเคราะห์เนื้อหาในหน้าเกร็ดความรู้(บทความ)

ปฐมชัย
เนื่องจากผมกำลังจะทำปริญญานิพนธ์ในหัวข้อ"การวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในหนังสือการ์ตูนความรู้ชุดวีรชนไทยและคุณค่าที่ปรากฏในหน้าเกร็ดความรู้" อยากเรียนถามอาจารย์ว่า มีแนวทางการวิเคราะห์เนื้อหาหรือบทความที่ปรากฏในหน้าเกร็ดความรู้อย่างไรบ้าง แบ่งได้เป็นหัวข้อต่าง ๆ อย่างไร ขอความกรุณาอาจารย์ให้คำปรึกษาอันเป็นประโยชน์ในการวิจัยด้วย ขอขอบพระคุณครับ
คำตอบ

สวัสดีค่ะ

ขอโทษด้วยที่ตอบช้า  ดิฉันเองสอนเด็กมัธยมต้น  จึงไม่ถนัดกับประเด็นที่ถามมา พยายามค้นหาให้ ก็ไม่ค่อยตรงประเด็น  ลองดูแนวจากที่นี่ดูนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่า 

 http://gotoknow.org/blog/thitiwan2/62313

ลองเข้าไปเขียนสอบถามขอความคิดเห็น   เจ้าของบล็อกจะเข้ามาตอบให้ค่ะ