ฅนคอเดียวกัน

แวะมาทักทายครับ ท่านชายขอบก็กลับมาแล้วครับ ท่านจรัสศรี กลับมาหรือยังครับ
คำตอบ