ชาวประมงชายฝั่งเกาะล้าน

ธนกร

มีเรืออวนลากขนาดใหญ่เข้ามาจับปลาใกล้ๆชายฝั่งเกาะล้านจะทำไงดีครับทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้ว ชาวประมงที่ไม่มีทางทำอาชีพอื่นยังคงต้องทำประมงริมฝั่งเพื่อเลี้ยงชีพเดือดร้อนมากครับจากกรณีดังกล่าว

ธนกร

คำตอบ