ความก้าวหน้าเรื่อง KM

เรียน ท่าน อาจารย์ nid เป็นอย่างไรบ้างครับ KM ที่นี่ ม.บูรพา

http://gotoknow.org/blog/uackku/106024

คำตอบ