เกรงใจ พร้อมทั้งมาขอบคุณครับ

 • สวัสดีครับ คุณหมอ
  P
 • รู้สึกเกรงใจมากครับ สำหรับคำเรียกขาน ขอบคุณมากครับ เกรงใจจริงๆครับ
 • คงไม่ถึงขนาดอาจารย์นะครับ
 • สำหรับเนื้อหาของเรื่องราว แนวโน้ม การตั้งคำถาม ต่อวิถีชีวิตของเราเอง และแนวโน้มใหม่ทางสังคม โดยเฉพาะคำถาม ต่อจังหวะชีวิตที่ช้าลง
 • ผมเห็นว่า เป็นข้อมูลนำเสนอที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่เรากำลังอยู่ในวัฒนธรรมของความเร่งรีบ ว่าเป็นสรณะ
 • ขณะที่ผมเชื่อว่า วัฒนธรรมไทยที่ผ่านมา และการเติบโตของคนไทยมากมาย เรียนรู้ รับรู้ และเข้าใจความหมายของความช้า จังหวะช้าของชีวิตอันงดงาม
 • แต่เข้าใจว่า ภาวะความเปลี่ยนแปลง ในสังคมมากมาย ล้วนบีบรัดให้เราต้องปฏิบัติ จำยอมต้องปฏิบัติ หรือไม่แน่ใจในความเร่งรีบ จนต้องปฏิบัติตาม
 • แต่ก็ถือเป็นการนำเสนอ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละจังหวะของชีวิต เพื่อความงดงาม ความสงบ และความละเมียดละไมในแต่ละขณะ
 • เข้าใจ และเห็นว่า จังหวะชีวิตของคุณหมอ ล้วนมีภาวะแวดล้อม ข้อจำกัดมากมาย ที่ทำให้มีภาวะของความเร่งรีบในชีวิต
 • แต่เห็นจากความพยายามในการตั้งคำถาม และเฝ้ามองจังหวะชีวิตที่ช้าเพิ่มขึ้น ก็รู้สึกว่า คุณหมอมีคำถามต่อการเข้าใจชีวิตที่น่าสนใจครับ
 • เป็นกำลังใจ และร่วมกันแลกเปลี่ยนสื่อสาร ถึงหนทาง วิธีการ วิถีทาง และการค้นหาความเหมาะสมในแต่ละบุคคล ครับ
 • เพราะสุดท้าย การค้นหาที่ทางอันเหมาะสมของจังหวะชีวิตอันงดงาม ในแต่ละคนนั้น  ผมเชื่อว่า เป็นเรื่องราวของความหลาย ความเหมาะสม ที่ปรับแต่งตามการเรียนรู้จริงๆครับ
 • ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเพื่อบอกเล่า และถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับร่วมกัน น่าจะเป็นการสื่อสารที่ดีครับ
 • ขอบคุณ คุณหมอมากครับ สำหรับความคิดเห็น และมุมมองในจังหวะของชีวิต
 • เข้าใจครับ กับภาวะเร่งรีบ โดยเฉพาะความจำเป็นในภาวะไกลบ้าน เช่นคุณหมอ
 • ให้กำลังใจ และร่วมสนับสนุนให้มุมมองของชีวิตครับ
 • ขอบคุณ คุณหมอมากครับ
 • ขอบคุณครับ
คำตอบ

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับ ความตั้งใจจริงในการมาทักทาย โดยเฉพาะ ทีบอกว่า

เป็นกำลังใจ และร่วมกันแลกเปลี่ยนสื่อสาร ถึงหนทาง วิธีการ วิถีทาง และการค้นหาความเหมาะสมในแต่ละบุคคล

ชอบข้อมูลที่คุณ Kati นำมาเขียน ล้วนแต่เป็นประโยชน์ น่าสนใจ ทักให้ คิด และกระตุ้นให้ต่อยอด ค่ะ