สอบถามแนวความคิดครับผม

นมัสการครับพระอาจารย์ผมอยากเรียนถามว่า อาจารย์มีความคิดอย่างไร  ทีมีคนบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นคอมมิวนิตส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ทราบว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไหรครับผม
คำตอบ
P
คุณจักราวุธ........
ไม่มีความเห็น เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ.........
คนบอกคุณจักราวุธนะ... ตามทัศนะของเค้า คอมมิวนิตส์เป็นอย่างไร ?
 ดังนั้น ประเด็นนี้ มิใช่ตอบได้ง่ายๆ จึงไม่ตอบ....
ถ้ามีทัศนวิจารณ์ของเค้า ก็ลอง link มาดู ว่างๆ จะลองอ่านก่อน แล้วอาจจะ ตอบ
เจริญพร
สุจิตฺโต ก้านทอง
.ในความคิดของข้าพเจ้า ที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นคอมมิวนิสต์  ที่ยิ่งใหญ่  ตรงนี้น่าจะหมาถึงการที่ทำให้คนเสมอภาคกันกระมั้ง   คอมมิวนิสต์นั้นมีความเสนอภาคกัน   ตรงนี้ข้าพเจ้าหมายถึงนักบวช เพราะเมื่อบวชเข้ามาแล้วมีความภาคกัน  ลองพิจารณา
BM.chaiwut
ไม่มีรูป
ความเห็นของคุณโยม ก็พอฟังได้....
แต่เพียงอ้างลอยๆ อาตมามักจะไม่วิจารณ์
เจริญพร