ถามข้อมูล

 สวัสดีคร้าบ ผมอยากดูข้อมูล km ของเพื่อนๆ ที่ทำ W.B. ที่ชื่อ สิงค์ป่าสัก
คำตอบ