อยากรู้จักพี่คนสวย

ชื่อนั้นสำคัญไฉน

อยากทราบ  Website  ศูนย์วิทย์ฯสระแก้วค่ะ

                                        จากเด็ก  Fang

คำตอบ