อาหาร

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

1. พลังงานที่ได้รับจากอาหารให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ใช้ เพื่อให้น้ำหนักตัวคงที่ 
2.
ถ้ามีความดันโลหิตสูงควรลดอาหารและออกกำลังกายให้ น้ำหนักตัวเหลือร้อยละ 85 จากน้ำหนักตัวเดิม 
3.
รับประทานผลไม้อย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มปริมาณโปแตสเซียม 
4.
ลดอาหารเค็ม พวกอาหารหมักดอง อาหารกระป๋อง อาหารที่แปรรูป
5.
อาหารไขมัน ควรบริโภคไขมันชนิดไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง 
6.
เพิ่มอาหารประเภทใยอาหาร 
7.
ลดน้ำตาล เพื่อลดอินซูลิน 
8.
ดื่มสุราไม่เกินวันละ 1.5 ออนซ์

คำตอบ