รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีควรทำอย่างไร

จะเรียนภาษาอังกฤษเก่ง ๆควรทำอย่างไร  ไปเรียนต่อต่างประเทศซัก  6 เดือนคิดว่าน่าจะได้ผลหรือไม่คะ

คำตอบ