คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

ในสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทมากในชีวิตประจำวันคุณมีความคิดเห็นอย่างไร
คำตอบ
not yet answered
ThinkMan

ดีครับ ทำให้ชีวิตมนุษย์สะดวดสบายขึ้นเยอะเลยครับ

nong
ก็ดีนะจะทำให้ชีวิตนี้มีความสุขสบายมากขึ้น และคนก็ขี้เกียจกันมากขึ้นด้วย
รัตนาภรณ์
น่ากลัว