ลองแต่งบันทึกนะครับ

 • อาจารย์ลอง
 • Copy สีชมพูทั้งหมดdiv#title
       {padding: 48px 100px; font-size: 2.5em;
       color: #FFFFFF;
       background:#fffef2;
       background-image:url("http://gotoknow.org/file/sspdnong/sakura-head.jpg"); 
       background-repeat:no-repeat;
       background-position: center;
       height:40px;}
  div#title span {display:none;}
  div#container
       {border: 2px #B6A3C4;}
  div#content2
       {width: 640px;background-image: url("http://gotoknow.org/file/sspdnong/sakura-inside.jpg");
       background-repeat: no-repeat;}
       body {background:#333333;background-image: url("http://gotoknow.org/file/sspdnong/papier80.jpg");
       background-repeat: repeat;}
  div#footer
       {font-size: 0.8em;
       clear: both;
       color: #FFFFFF;
       background-image:url("http://gotoknow.org/file/sspdnong/sakura-bottom-strip.jpg");}
   
  • แล้วไปแผงควบคุม
  • เลือกอันที่สองจัดการบล็อก
  • เลือกตกแต่ง
  • ค่าสี % เลือก  80
  • ค่าความเข้มสี  30
  • ช่อง CSS ที่ตกแต่งมา ใส่ ที่ copy มาลงไป
  • กดบันทึกเก็บ
  • ลองดูนะครับ รับรองบันทึกอาจารย์สวยมาก
  • เดี๋ยวจะมาดูนะครับ
  • ถ้าไม่ชอบ ไปดูที่บันทึกน้อง Little Jazz นะครับ
คำตอบ