แนะนำตัวครับ

ผมจารุวัจน์ สองเมืองนะครับ เพื่อนร่วมเรียน ป.เอก ขอแนะนำบล็อกของผมนะครับ

ถ้าเป็นเรื่องสรุปเนื้อหาที่ผมเรียน อยู่ที่บล็อก

http://gotoknow.org/blog/etc-IS

ถ้าเป็นเรื่องทั่วๆ ไปของผมอยู่ที่

http://gotoknow.org/blog/jaruwut

แลกเปลี่ยนกันได้นะครับ

คำตอบ