สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนค่ะ

อัญชลี ปวงประสาท
อาจารย์ค่ะ หนูเพิ่งเข้ามาเรียนปี 1ค่ะ หนูอยากทราบเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ค่ะ ว่าอาจารย์สอนถึงบทไหนค่ะ และก็อาจารย์จะออกข้อสอบแนวไหนค่ะ และข้อสอบยากไหมค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือ อาจารย์จะออกข้อสอบเฉพาะเนื้อหาที่อาจารย์สอนใช่ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ

ก่อนอื่นต้องขอโทษที่ไม่ได้เข้ามาตอบคำถามนะครับ

  1. อ่านในบทเรียน บทที่ ๑,๒ และ ๖-๑๔ ครับ และออกสอบตามบทที่กล่าวมา
  2. ข้อสอบเป็น Choice ๔ ตัวเลือกครับ จำนวนกี่ข้อยังไม่ได้กำหนด อาจเป็น ๖๖ ข้อ
  3. ข้อสอบ ออกเฉพาะเนื้อหาที่กล่าวในข้อ ๑
  4. ขอบคุณครับ