วิเคราะห์

ทิพย์รัตน์
วิเคราะห์กาพย์พระไชยสุริยาทำยังไงค่ะ
คำตอบ

จะไหว้วานใครเขาควรเกลาถ้อย      

ให้เรียบร้อยอ่อนหวานผ่านอักษร

คำขอบคุณ สวัสดีนี้เป็นพร

ใช้ทุกตอนน่ารักหนักหนาเอย

แนวการวิเคราะห์สำหรับเด็ก

๑. บอกว่า เรื่องนี้ให้แนวคิดหรือต้องการสอนในเรื่องใด

๒. ตัวละครในเรื่องมีนิสัยอย่างไร  ทำให้เกิดอะไรขึ้น

๓. ภาษาในคำสอนอ่านง่ายเข้าใจง่ายหรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นคนไทยอย่าลืมมารยาทอันดีงาม คำทักทาย+คำขอบคุณ  การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นควรใช้ถ้อยคำที่ดีกว่านี้ค่ะ

สวัสดีค่ะ   ไม่ทราบว่าหนูเรียนชั้นไหน  ปกติเรื่องนี้นักเรียนชั้น ม. ๑ เรียน   ครูเองไม่เคยให้เด็กวิเคราะห์   แต่หากว่าอาจารย์ของหนูได้มอบหมายงานให้วิเคราะห์  แนวทางที่ครูให้เป็นการวิเคราะห์แบบเด็ก ๆ นะคะ

แนวทางการวิเคราะห์

๑. บอกลักษณะคำประพันธ์

๒. บอกแนวคิดของเรื่องว่าเป็นเรื่องที่สอนหรือชี้แนะเกี่ยวกับอะไร

๓. ตัวละครในเรื่องเป็นอย่างไร  มีพฤติกรรมอย่างไร  เกิดผลอย่างไร

๔. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรค่ะ