DDUME

การศึกษาทางไกลสมอง
สวัสดีครับ ผมไม่สามารถเข้าใจถึง DDUMEครับ ไม่รู้ทั้ง5domain มีจุดหลักสำคัญอย่างไร รายละเอียดคืออะไร พอดีอาจารย์ให้หาข้อมูล ตำราที่มีก็เป็นภาษาอังกฤษ แปลก็ไม่ออก รบกวนช่วยสงเคราะหืด้วยครับ
คำตอบ