เส้นทางชีวิตที่ประสพผลสำเร็จ

ดำเกิง
ชีวิตคนเราไม่ค่อยที่จะสมหวังดังที่ดิด ผิดหวังเรี่ยยไป ซี่งตรงข้ามกับอื่น เราจะทำอย่างไร ช่วยให้ความกระจ่ายที ขอบคุณฮับ
คำตอบ