ถามหน่อย

ดักแด้
มันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ
คำตอบ