งานวิจัยเชิงสำรวจ

wuthipong
ขอดูงานวิจัยเชิงสำรวจครับผม
คำตอบ
not yet answered

ตอบคำถามคุณ wuthipong ครับ

สิ่งที่ถามไป ผมขอแนะนำดังนี้ครับ  (๑) ดูได้จากงานวืทยานิพนธ์ของปริญญาโท  เอก  ได้จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วไปครับ  (๒) ถ้าอยู่ใกล้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  ก็สามารถจะค้นดูได้จากหนังสือประเภท Journal of ----- สาขาวิชาต่างๆครับ (๓) ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับ วิธีการวิจัย  ก็ดูได้จากตำราประเภทวิจัยทั้งหลาย  โดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์ ครับ

ผมไม่อาจจะนำมาแสดงได้ในบันทึก เพราะว่ามันกินเนื้อที่มาก  และขอโทษเป็นอย่างมากครับที่ผมตอบมาช้าไปหลายวัน

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว