วิจัย

พุทธมาศ

อยากได้ตัวอย่างแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะ จะไปใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยในการทำThesis น่ะค่ะ ถ้าท่านช่วยได้ก็ติดต่อด่วนนะคะ

ที่ 086-567-0159

คำตอบ
not yet answered
นาย ปิ่นนเรศ กาศอุดม

   มีแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญานมีหลายแบบครับ ขึ้นอยู่กับประเด็นหลักที่ทำวิจัยครับ หากต้องการรายละเอียดติดต่อมาที่ 0815642383 ได้ครับ