พรบ.ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

อัชฌา

อ.คะ

เห็นประเด็นเรื่องพรบ.การศึกษาตลอดชีวิต หน่วยงานไหนเป็นเจ้าของเรื่องคะ  จะหาอ่านได้จากไหนคะ

ขอบคุณค่ะ.

คำตอบ
not yet answered
jew

หน่วยงานที่รับผิดชอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต คือสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน   กระทรวงศึกษาธิการ

jew

หน่วยงานที่รับผิดชอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต คือ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

ผมจบการศึกษาปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา แต่ปริญญาตรีจบวิศวกรรมศาสตร์ ผมจะสามารถสอนหนังสือในโรงเรียนอาชีวเอกชนได้หรือเปล่า ตามระเบียบ พรบ.การศึกษา ขอความกรุณาด้วยครับ