ยินดีตอนรับสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ยินดีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

" จงใฝ่ฝัน จงฟันฝ่า จงใฝ่หา  เพื่อได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแนวทาง gotokrow ร่วนกัน "

คำตอบ