แฟ้มสีอะไร

ท่านวีระสบายดีหรือเปล่า  สอบถาม

ความหมายของแฟ้มสีต่างๆ  ดร.กุลชรี    ครับ

คำตอบ