ตอบ

beatiful

ข้อโทษทีไม่ใช่เเต่เป็นเพื่อนฝน

คำตอบ