ชมรมคนศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล

http://witayakorn.blogspot.com/

 

มาฝากเรื่องไว้ค่ะ เว็บไซต์ของชมรมทำเสร็จแล้วพี่ท่านเห็นประการใดชี้แนะด้วยค่ะ

คำตอบ