อยากถามว่า ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ ........... จริงหรือไม่

ไข่นุ้ย เพื่อนไข่ย้อย

จริงไหม ... วานบอก

 

 

 

..

 

 

คำตอบ