แนะนำการสร้างหน้าต่างแบบอาจารย์

นายอนันต์ อินทร์ชื่น
กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงๆๆๆๆสุดเนื่องด้วยกระผมอยากทำหน้าต่างแบบนี้เป็นบ้างไม่ทราบว่า ท่านอาจารย์ว่างหรือไม่ถ้าท่านอาจารย์ว่างช่วย ไปสอนที่ห้อง GTX  บ้างนะครับจะรอหวังว่าท่านอาจารย์จะมาตามที่นัดหมานนัครับ ...แล้วจะเขียนมาขอร้องใหม่
คำตอบ