ทำเว็ป blogยังไง

ปอ

ไม่ทราบว่าการทำเว็ปblogยากไหมคะ ถ้าทำจะเริ่มจากอะไร ตรงไหน บอกทีค่ะ จบ....

คำตอบ