ระเบียบการการบริหารของบริษัท cp

ตัรมีซีย์ นิเด

กระผมเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และปัจจุบันนี้กระผมกำลังศึกษาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับองกรค์ต่างๆ ซึ่งทางผมเองมีความประสงค์ที่จะตั้งองค์กรหนึ่งองกรค์ที่เป็นของผมเอง เพื่อที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองและประชาชนทั่วไป และแน่นอนถ้าพูดถึงองค์กรแล้วในองค์กรนั้นจะต้องมีสมาชิก ซึ่งเมื่อมีสมาชิกมันก็จะต้องมี ระเบียบการ  ควบคู่กันไป เพื่อที่จะนำระเบียบการนั้นมาบริหารและควบคุมในองค์กรนั้นๆ ดังนั้นผมมีความประสงค์ที่ต้องการทราบถึง ระเบียบการการบริหารของบริษัท cp ว่ามีอะไรบ้าง และทางบริษัทได้นำไปปฏิบัติอย่างไรบ้างกับระเบียบการที่ได้ร่างขึ้นมา ด้วยความเป็นเกียรติยิ่งที่ได้สอบถาม ขอบคุณมากครับ

คำตอบ
not yet answered

อยากรู้ประวัติเจ้าของบริษัท CP

คือหนูเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดให่ญอาจารย์ให้ทำรายงานเกี่ยวบุคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพหนูจึงเลือกเจ้าcp

ผมอยากรู้ การจัดการและการบริหารงาน ของ CP ว่าใช้หลักการ หรือวิธีการอะไร ในการบริหารจัดการ ภายในบริษัท ครับ

การขยายการขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างด้วยรถบรรทุก 6ล้อตู้แห้งมีความเป็นไปได้ไหม่ครับ

อยากทราบว่า บริษัทซีพีทีจีน บริหารยังไงค๊ะ ในเการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ swot, การกำหนดกลยุทธ์และการเลือก ใช้ stp , การนำกลยุทธ์และการคุ้มครอง ใช้ 4r หรือ 4c ผสมผสานเชิงกลยุทธ์ ใช้ความสัมพันธ์วัฒนธรรมของจีน บริหารยังไงค๊ะ พอดีจะทำวิทยาพนธ์ของบริษัทอาหารไทยในจีนค่ะ รบกวนขอรายละเอียดหน่อยน๊ะค๊ะ