การศึกษาไทย

อยากทราบว่าการศึกษาไทยนี้ เราต้องการที่จะพัฒนาเด็กอย่างจริงจังหรือไม่  เห็นมีแต่ต้องการให้พัฒนาเอกสาร ใช่ไหม ?
คำตอบ