การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้เข้าใจ

1. มีปัญหาในการจับใจความที่พูดยาวๆไม่ได้ ทั้งๆที่ก็พอเข้าใจในคำศัพท์ แต่พอพูดจบก็สรุปไม่ได้ ทั้งๆที่ก็ตั้งใจฟังตลอดเวลา จะทำอย่างไรดีคะ?

2. จะต้องฝึกอย่างไรบ้างที่จะทำความเข้าใจเรื่องที่คนต่างชาติพูดตอนประชุมหรือสัมมนา

3. จะเรียนรู้การอ่านบทความภาษาอังกฤษที่ยาวๆ และสรุปได้อย่างไร โดยรู้ศัพท์น้อยเพราะไม่ได้เรียนในสายนั้นๆ

รบกวนอาจารย์กรุณาให้ความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ.

คำตอบ
  • 1.ต้องตั้งใจฟังมากๆๆครับ
  • ค่อยๆๆจับประเด็น จดโน้ต เหมือนเลขานุการนะครับ
  • 2.ที่สถาบันมะเร็ง น่าจะมีชาวต่างชาติมาบ่อยๆๆคงต้องฝึกมากๆๆครับภาษาอังกฤษเป็นทักษะ ลองฟังข่าว ฟังเพลงภาษาอังกฤษแล้วดูว่า ข่าวเกี่ยวกับอะไร ลองทำดูครับ
  • 3. การอ่านบทความในเรื่องที่เราไม่มีพื้นความรู้ เช่นให้ผมอ่านเรื่องเกี่ยวกับ ฟิสิกส์ จะค่อนข้างยาก ทางที่ทำได้ต้องฝึก หาว่า ใจความสำคัญ(main idea )ของเรื่องที่อ่านคืออะไร การเดาคำศัพท์ก็ช่วยได้นะครับ แต่อย่างว่าเราต้องมี พื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆๆ สรุปว่าควรหาใจความสำคัญของเรื่อง แล้วสรุปจะง่ายวกว่าครับ
  • ขอบคุณที่เข้ามาถามคำมครับผม ดีใจที่ได้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
ผึ้งงาน_SDU
ขอบคุณค่ะ จะพยายามฝึกให้มากๆค่ะ  และทำตามที่อาจารย์แนะนำค่ะ
ขจิต ฝอยทอง
  • ด้วยความยินดีครับผม
  • ขอบคุณครับ