ครูอ้อยนำข้อทดสอบ 10 ข้อมาให้แล้วค่ะ

ครูบัวคะ  ที่ได้ขอแบบทดสอบ 10 ข้อ  ครูอ้อยได้จัดทำเป็น  pdf ให้ที่นี่ค่ะ.....การสอนที่นำไปสู่วิจัยในชั้นเรียน

คำตอบ