เรียนอาจารย์ที่เคารพ

อ. ค่ะหนูอยากทราบว่างานที่ส่งในบล็อกให้อ. นั้นมันถึงไม่คะ      ช่วยตอบมาด้วยค่ะ

 

                                     วัสสาลัม

                                     จากกลุ่ม 4

คำตอบ

งานทั้งหมดให้ขึ้นที่บล็อกของนักศึกษาเองครับ ไม่ใช่มาส่งที่ผม