คำตายแทนคำเอก

วรรณวิสา

โคลงที่ขึ้นต้นด้วย

อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้า   มาถนอม

สูงสุดมือมักตรอม        อกไข้

เด็ดแต่ดอกพะยอม       ยามยาก  ชมนา

สูงก็สอยด้วยไม้            อาจเอื้อมเอาถึง

มีคำตายแทนคำเอกกี่คำ  อะไรบ้าง

คำตอบ

สวัสดีค่ะ

แนวทางการหาคำตอบ 

๑. นักเรียนต้องทราบแผนผังของโคลงสี่สุภาพก่อนว่า คำเอกอยู่ในตำแหน่งใดบ้าง

๒. นักเรียนต้องรู้ลักษณะของคำตายว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้

   ๒. ๑ คำที่ประสมแม่ ก. กา จะประสมสระเสียงสั้นเท่านั้น เช่น กะทิ
             ทะลุ    เละเทะ  เลอะเทอะ  เยอะแยะ

   ๒.๒  คำที่สะกดด้วย  แม่กก  แม่กด  แม่ กบ  เพราะถูก กก ถูกกด และถูกประกบจึงตาย  หรือเพราะโดน  กบด  จึงตาย  เช่น 

ราช (แม่กด) ฟังเสียงเหมือน ด  สะกด

เลข (แม่กก) ฟังเสียงเหมือน ก สะกด

 ภาพ(แม่กบ)  ฟังเสียงเหมือน บ สะกด

๓. นักเรียนก็กลับไปพิจารณาคำในตำแหน่งคำเอกทั้ง ๗ คำตามแผนผัง  คำใดไม่มีรูปวรรณยุกต์เอก  และไม่มีรูปวรรณยุกต์ใด ๆ เลย  คำนั้นย่อมเป็นคำตา

ช่วยถอดคำประพันธ์ให้หน่อยครับ

พลไกรกองน่าเร้า โรมรัน กันเฮย

ช้างพระเจ้าแปรประจัญ คชไท้

สารทรงซวดเซผัน หลังแล่น เตลิดเฮ

เตลงขับคชไล่ใกล้ หวิดท้ายคชาธาร

ช่วยบอกลักษณะพิเศษให้ดว้ยครับ เช่นโทโทษ คำเอก คำตายแทนคำเอก เป็นต้น

..........................................................................................................

เตลิดแปลว่าอะไรครับครูบอกว่ามีแต่ผมหาไม่เจอ

ป.ล. ช่วยส่งทางเมลให้ด้วยนะครับเพราะจำเว็บกระทู้ไม่ได้

ขอบคุณครับ

ภาทิพ

คลิกคำตอบจากเว็บ http://www.st.ac.th/bhatips/tiptest/practice_klongpabp.html ข้อ 13 ค่ะ

ขอบคุณมากนะครับ ทำให้ผม หาข้อข้องใจได้เลยครับ