ตลาดนัดความรู้

เรียน  คณะนักวิจัย ฯ 

           ทางโรงเรียนของผม อยากทราบรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดงานตลาดนัดความรู้ ที่จะจัดขึ้น ในเขตภาคเหนือ ว่า มีหมายกำหนดการอย่างไรบ้างครับ  เพราะทราบข่าวว่า จะจัดขึ้นที่ จ. เชียงใหม่ ซึ่งไกลมาก ไม่ทราบว่า การเดินทางไปนั้น ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด และไม่ทราบว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณส่วนนี้ได้หรือไม่และจากที่ใด และโรงเรียนมีความจำเป็นมากน้อย เพียงใดในการที่จะต้องเดินทางไปในงานครั้งนี้   เพราะงบประมาณของโรงเรียนมีน้อยมากครับ

คำตอบ