ลูกฉันนะค่ะ

ขอความกรุณา
คือลูกมันบอกว่าขอเลิกเรียนหนังสือมันจะเล่นค่ะควรจะทำยังไงที่ทำให้เข้ายอมเรียนหนังสือค่ะ
คำตอบ