เรื่องความรัก

ทีปกร ถวิลไทย
กลอนความรักเป็นยังไง
คำตอบ

เป็นอย่างนี้ค่ะ  สังเกตจากที่ครูนำเสนอ

http://gotoknow.org/blog/tip-poem/78528