หนูโอ๊คค่ะ

หนู่ชื่อโอ๊คค่ะ
หนูช่อเรียนป.5/2ห้องเดียวกับกล้าค่ะ
คำตอบ