ข้อสงสัย

นางสาวกัลยา ถิ่นบ้านใหม่
อยากทราบว่ามีสมุนไพรตัวใดใช่แล้วทำให้ผิวหลังผองและไม่เกิดสิวช่วยบอกกลับมาตาม.....*เมล* ....ขอบคุณคะ
คำตอบ